-AVÍS LEGAL-


1. OBJECTE

BombersDePalma.es facilita als usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”) posats a disposició dels usuaris per aquesta mateixa adreça o per tercers proveïdors de serveis i continguts. BombersDePalma.es es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació (incloent-hi el look-and-feel), la configuració i la localització de la pàgina, així com els continguts i les condicions necessàries per utilitzar-los.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

2.1. Accés i utilització de la pàgina. L’usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús de la pàgina i/o dels continguts que s’hi inclouen tenen lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés a la pàgina i/o als continguts que s’hi inclouen no implica cap tipus de garantia respecte de la seva idoneïtat o de la dels continguts que s’hi inclouen per a fins particulars o específics dels usuaris. BombersDePalma.es pot establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés a la pàgina i/o als continguts, les quals han d’observar els usuaris en tot moment.

2.2. Ús autoritzat de la pàgina i dels continguts. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús de la pàgina, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari s’ha d’abstenir de: 1r. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la pàgina i/o dels seus continguts; 2n. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la pàgina sense complir les condicions exigides per a aquest accés; 3r. Utilitzar la pàgina i/o els continguts amb fins o efectes il·lícits, il·legals o contraris al que estableixen les presents condicions generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina o impedir la seva normal utilització o el seu gaudi; 4t. Provocar danys als sistemes físics o lògics BomberDePalma.es, dels seus proveïdors o de tercers; 5è. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de BombersDePalma.es, dels seus proveïdors o de tercers; 6è. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de BombersDePalma.es, tercers proveïdors i altres usuaris; 7è. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o que estigui legalment permès; 8è. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de BombersDePalma.es o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que es puguin inserir als continguts; 9è. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant mitjans o procediments distints dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet per no suposar un risc de dany o inutilització de la pàgina i/o dels continguts.

2.3. Introducció de links. Els usuaris que vulguin establir un hipervincle, enllaç o link entre la seva pàgina i la pàgina (el link) han d’obtenir l’autorització prèvia de BombersDePalma.es, presentant una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic següent: 080@bombersdepalma.es. Hom queda subjecte al compliment de les següents obligacions: 1r. El link únicament permet l’accés a la pàgina, però no el pot reproduir de cap manera; 2n. No es poden establir links amb altres pàgines distintes de la pàgina principal (homepage); 3r. No es pot crear un frame ni un border environment sobre pàgina; 4t. No s’han de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la pàgina; 5è. No s’ha de declarar ni donar a entendre que BombersDePalma.es ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats a la pàgina a la qual s’estableix el link; 6è. La pàgina a la qual s’estableix el link no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a BombersDePalma.es i/o a tercers, sense la seva autorització; 7è. La pàgina a la qual s’estableixi el link no ha de contenir informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptat i a l’ordre públic, o a qualssevol drets de tercers. L’establiment del link no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre BombersDePalma.es i el propietari i/o operador de la pàgina a la qual s’estableixi, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de BombersDePalma.es dels seus continguts i/o serveis. BombersDePalma.es en cap cas respondrà de les conseqüències que es puguin derivar de la introducció de links per part de tercers ni dels continguts, informació i/o serveis oferts als llocs web en què s’hagi establert el link.

 

3. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina (incloent-hi sense limitació marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de sons, software, diagrames de flux, presentació, look-and-feel, àudio i vídeo) pertanyen a BombersDePalma.es i/o a tercers. En cap cas l’accés a la pàgina implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de la pàgina no confereixen als usuaris cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina i/o dels seus continguts distints dels que es preveuen aquí expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets està subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per BombersDePalma.es o el tercer titular dels drets afectats.

BombersDePalma.es autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits a la pàgina exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; queden exempts d’aquesta limitació els mitjans de premsa legalment registrats, sempre que en tot cas se n’indiqui l’origen i l’autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol altre ús distint dels expressament permesos, és necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti. 

4. ÚS DE TECNOLOGIA COOKIE

L’usuari reconeix i accepta que BombersDePalma.es pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la pàgina. Les cookies de BombersDePalma.es s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies trameses per BomberDePalma.es, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la pàgina. BombersDePalma.es no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament de la pàgina o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un link. Així mateix, BombersDePalma.es no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de: 1r. La falta de disponibilitat o accessibilitat a la pàgina o a aquells altres llocs amb què s’hagi establert un link; 2n. La interrupció en el funcionament de la pàgina o problemes informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; 3r. La falta d’idoneïtat de la pàgina per a les necessitats específiques dels usuaris, i 4t. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de   BombersDePalma.es.

Per disminuir el risc d’introducció de virus a la pàgina, BombersDePalma.es utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix a la pàgina. Això no obstant, BombersDePalma.es no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a la pàgina introduïts per tercers aliens a BombersDePalma.es que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència BombersDePalma.es no és, en cap cas, responsable de qualsevol dany i perjudici de tota classe que es pugui derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

BombersDePalma.es adopta diverses mesures de protecció per a la pàgina i els seus continguts contra atacs informàtics de tercers. Això no obstant, BombersDePalma.es no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d’ús de la pàgina que fa l’usuari, o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es fa aquest ús. En conseqüència BombersDePalma.es no és en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la pàgina. BombersDePalma.es no es fa responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers puguin fer de la pàgina o els continguts, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. BombersDePalma.es no edita els continguts de tercers publicats a la pàgina i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. BombersDePalma.es no és en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de: 1r. La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts originats per tercers; 2n. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; 3r. Decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o les dades facilitades o proporcionades als continguts, incloent-hi sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel que fa als links. La pàgina posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a tercers i/o gestionats per aquests. BombersDePalma.es comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què hi estableix un link i ho fa amb la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. Això no obstant, en cap cas BombersDePalma.es es fa responsable, aprova ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en aquestes pàgines web, i no controla, es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d’aquests materials. En el cas que ho consideri oportú o se li requereixi per ordre judicial o administrativa, BombersDePalma.es remourà els enllaços a les pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

6. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

BombersDePalma.es es reserva el dret a exercir totes les accions disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals d’ús de la pàgina per part d’un usuari.

7. NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran essent vinculants entre les parts. La renúncia per part de qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol de les condicions generals que aquí s’estipulen no implica una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions ni crea un dret adquirit per a l’altra part.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del servei de la pàgina i les presents condicions generals d’ús d’aquesta es regeixen per la llei espanyola. En la mesura en què ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Palma.


-AVISO LEGAL-


1. OBJETO

A través de, BombersDePalma.es facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "Contenidos") puestos a disposición de los Usuarios por BombersDePalma.es o por terceros proveedores de servicios y contenidos. BombersDePalma.es se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación (incluyendo el "look-and-feel"), configuración y localización de la Página, así como los Contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos.

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA

2.1. Acceso y utilización de la página. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de la Página y/o de los Contenidos incluidos en la misma tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad. El acceso a la Página y/o a los Contenidos incluidos en el mismo no implica ningún tipo de garantía respecto a la idoneidad de la Página y/o de los Contenidos incluidos en el mismo para fines particulares o específicos de los Usuarios. BombersDePalma.es podrá establecer limitaciones y/o condiciones adicionales para el uso y/o acceso a la Página y/o a los Contenidos, las cuales deberán ser observadas por los Usuarios en todo caso.

2.2. Uso Autorizado de la Página y de los Contenidos. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la Página y de los Contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, las presentes Condiciones Generales de Uso de la Página, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de (i) hacer un uso no autorizado o fraudulento de la Página y/o de los Contenidos; (ii) acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas de la Página, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso; (iii) utilizar la Página y/o los Contenidos con fines o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar la página o impedir la normal utilización o disfrute de la Página; (iv) provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de BomberDePalma.es, de sus proveedores o de terceros; (v) introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de BomberDePalma.es, de sus proveedores o de terceros, (vi) intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de BomberDePalma.es, terceros proveedores y otros usuarios; (vii) reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; (viii) suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de BombersDePalma.es o de terceros incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los Contenidos; (ix) obtener e intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización de la Página y/o de los Contenidos.

2.3. Introducción de Links. Aquellos Usuarios que deseen establecer un hipervínculo, enlace o link entre su Página y la Página (el "Link") deberán obtener la autorización previa de BomberDePalma.es, presentando una solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico 080@bombersdepalma.es quedando sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: (i) el Link únicamente permitirá el acceso a la Página, pero no podrá reproducirlo de ninguna forma; (ii) no se establecerán Links con otras páginas distintas de la página principal ("homepage") de la Página; (iii) no se creará un frame ni un border environment sobre la Página; (iv) no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre la Página; (v) no se declarará ni dará a entender que BombersDePalma.es ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o anunciados en la Página en la que se establece el Link; (vi) la Página en la que se establezca el Link no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a BombersDePalma.es y/o a terceros, sin su autorización; (vii) la Página en la que se establezca el Link no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, o contrarios a cualesquiera derechos de terceros. El establecimiento del Link no supone en ningún caso la existencia de relación alguna entre BombersDePalma.es y el propietario y/u operador de la Página en la que se establezca, ni el conocimiento, aceptación y/o aprobación por parte de BombersDePalma.es de sus contenidos y/o servicios. BombersDePalma.es en ningún caso responderá de las consecuencias que pudieran derivarse de la introducción de Links por parte de terceros, ni de los contenidos, información y/o servicios ofrecidos en los sitios web en los que se haya establecido el Link.

 

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Página (incluyendo sin limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, presentación, "look-and-feel", audio y vídeo), pertenecen a BombersDePalma.es y/o a terceros. En ningún caso el acceso a la Página implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso de la Página no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la Página y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por BombersDePalma.es o el tercero titular de los derechos afectados.

BombersDePalma.es autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los Contenidos y/o los elementos insertados en la Página exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo, quedando exentos de esta limitación los medios de prensa legalmente registrados; siempre que en todo caso se indique el origen y/o autor de los mismos y que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial de sus titulares. Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su reproducción, comunicación y/o distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su modificación, alteración, o descompilación. Para cualquier otro uso distinto de los expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de que se trate.

 

4. EMPLEO DE TECNOLOGÍA COOKIE

El Usuario reconoce y acepta que BombersDePalma.es podrá utilizar cookies cuando un Usuario navegue por la Página. Las cookies de BombersDePalma.es se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por BomberDePalma.es, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

5.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento de la Página. BombersDePalma.es no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Página o de aquellos otros sitios web con los que se haya establecido un Link. Asimismo, BombersDePalma.es no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad a la Página o a aquellos otros sitios con los que se haya establecido un Link; (ii) la interrupción en el funcionamiento de la Página o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos en el curso de su funcionamiento; (iii) la falta de idoneidad de la Página para las necesidades específicas de los Usuarios y (iv) otros daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de BombersDePalma.es.

Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en la Página, BombersDePalma.es utiliza programas de detección de virus para controlar todos los Contenidos que introduce en la Página. No obstante, BombersDePalma.es no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la Página introducidos por terceros ajenos a BombersDePalma.es que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los Usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, BombersDePalma.es no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.

BombersDePalma.es adopta diversas medidas de protección para proteger la Página y los Contenidos contra ataques informáticos de terceros. No obstante, BombersDePalma.es no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener acceso al tipo de uso de la Página que hace el Usuario o las condiciones, características y circunstancias en las cuales se realiza dicho uso. En consecuencia, BombersDePalma.es no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.

5.2 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización de la Página. BombersDePalma.es no se hará responsable en ningún caso del uso que los Usuarios y/o terceros pudieran hacer de la Página o los Contenidos, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo.

5.3 Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos. BombersDePalma.es no edita los Contenidos de terceros publicados en la Página y en consecuencia, no garantiza ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de dichos Contenidos. BombersDePalma.es no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de (i) la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad, y/o actualidad de los Contenidos originados por terceros; (ii) la inadecuación para cualquier propósito y la defraudación de las expectativas generadas por los Contenidos; (iii) decisiones o acciones tomadas o evitadas por parte del Usuario confiando en la información o datos facilitados o proporcionados en los Contenidos, incluyendo sin limitación la pérdida de beneficios u oportunidades empresariales.

5.4 Exclusión de garantías y de responsabilidad en relación con los Links. La Página pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace, directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a páginas y/o sitios web pertenecientes a y/o gestionados por terceros. BombersDePalma.es comprueba el contenido existente en dichas páginas en el momento en que establece un link a las mismas y lo hace en la creencia de buena fe de que tales contenidos cumplen con la legislación aplicable. No obstante, en ningún caso, BombersDePalma.es se hace responsable, aprueba, ni hace propios los productos, servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales páginas web y no controla ni se hace responsable, aprueba o hace propias las sucesivas modificaciones de dichos materiales. En el caso de que así lo estime oportuno o le sea requerido por orden judicial o administrativa, BombersDePalma.es removerá los enlaces a aquellas páginas web que infrinjan la legislación aplicable y/o lesionen los derechos de terceros.

6. ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

BombersDePalma.es se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en derecho para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales de Uso de la Página por parte de un Usuario.

7. NULIDAD PARCIAL

La declaración de cualquiera de estas condiciones generales como nula, inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo vinculantes entre las partes. La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el cumplimiento de una cualquiera de las condiciones generales aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter general al cumplimiento de otra condición o condiciones, ni creará un derecho adquirido para la otra parte.

8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La prestación del servicio de la Página y las presentes Condiciones Generales de Uso de la Página se rigen por la ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma.